PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMATA

Mgr. Kateřina Kreisinger, České vinařství Chrámce, s.r.o.
Historie a současnost vinařství na Mostecku
 
Shrnutí začátků Ing. Ivana Váňi s pěstováním révy vinné na Mostecku – od myšlenky po zakládání vinohradů, které jsou do současné doby spravovány Českým vinařstvím Chrámce.
 
 
JUDr. Jiří Mejstřík
Vliv vína na utváření euroatlantické společnosti
 
Přednáška zaměřená na rozšiřování révy vinné, kultu této rostliny a nápoje v rámci evropského kontinentu s detailnějším zaměřením na české země. Shrnutí úlohy alkoholu v lidské společnosti z širšího historického pohledu.
 
 
Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná hora, s.r.o.
Biodynamické vinohradnictví a vinařství
 
Představení alternativního přístupu k péči o vinohrad a výroby vína. Připomenutí opomíjených přírodních zákonitostí, biorytmů, vlastností některých bylin a dalších přírodních materiálů.
 
 
Doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. z VŠCHT
Vitis vinifera jako zdroj biologicky aktivních látek
 
Jak lze využít sekundární produkty výroby vína, jako jsou třapiny a réví? Tyto suroviny lze dále zpracovat za zisku biologicky aktivních látek, které mají prospěšné vlastnosti pro lidské zdraví a lze je tedy využít pro fortifikaci řady potravinářských komodit.
Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarského a sladařský, a.s.
Evoluce vinařské kvasinky
 
Definice kvasinek Saccharomyces cerevisiae z mikrobiologického pohledu, popsání jejího vývoje a příbuznosti s ostatními technologicky využívanými kvasinkami (pivovarskými a drožďárenskými), charakterizace primárního a sekundárního metabolismu této vřeckovýtrusné houby.
 
 
Ing. Martin Nesvadba, Vinařství Johann W
Reálná aplikace čistých kultur autochtonních kvasinek
 
Porovnání výhod a nevýhod využití čistých kultur autochtonních kvasinek dodaných společností EPS biotechnology, s.r.o. a komerčně prodávaných preparátů z technologického i senzorického hlediska.
 
 
Ing. Ondřej Stejskal, Vinařství Kolby, a.s.
Technologie sur lie a její vliv na senzorický profil vín
 
Představení technologie školení vín metodou sur lie a senzorické zhodnocení takto připravených vín.
 
 
Doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D., Mendelu Brno
Vady a choroby vína
 
Shrnující přednáška spojující hlavní vady a choroby vín, důvod jejich vzniku a opatření, které je potřeba provést v případě jejich odhalení. Senzorické hodnocení vín s vybranými vadami a chorobami.
Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.
Komplexní řešení projektů R&D s vinařskou tématikou
 
Komplexní představení projektů řešených v rámci vnitrofiremního (Moravská kvasinka, Vlastní kvasinka) a grantového výzkumu  (VINTER, LOWINE, VINIFER, KONSOR, TVINK, NAKI).
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Telefon: 573 034 223
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz