PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMATA

Mgr. Kateřina Kreisinger, České vinařství Chrámce, s.r.o.
Historie a současnost vinařství na Mostecku


Shrnutí začátků Ing. Ivana Váňi s pěstováním révy vinné na Mostecku – od myšlenky po zakládání vinohradů, které jsou do současné doby spravovány Českým vinařstvím Chrámce.


JUDr. Jiří Mejstřík
Vliv vína na utváření euroatlantické společnosti


Přednáška zaměřená na rozšiřování révy vinné, kultu této rostliny a nápoje v rámci evropského kontinentu s detailnějším zaměřením na české země. Shrnutí úlohy alkoholu v lidské společnosti z širšího historického pohledu.


Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná hora, s.r.o.
Biodynamické vinohradnictví a vinařství

Představení alternativního přístupu k péči o vinohrad a výroby vína. Připomenutí opomíjených přírodních zákonitostí, biorytmů, vlastností některých bylin a dalších přírodních materiálů.


Doc. Ing. Irena Kolouchová, Ph.D. z VŠCHT
Vitis vinifera jako zdroj biologicky aktivních látek

Jak lze využít sekundární produkty výroby vína, jako jsou třapiny a réví? Tyto suroviny lze dále zpracovat za zisku biologicky aktivních látek, které mají prospěšné vlastnosti pro lidské zdraví a lze je tedy využít pro fortifikaci řady potravinářských komodit.

Ing. Jaromír Fiala, Ph.D., Výzkumný ústav pivovarského a sladařský, a.s.
Evoluce vinařské kvasinky

Definice kvasinek Saccharomyces cerevisiae z mikrobiologického pohledu, popsání jejího vývoje a příbuznosti s ostatními technologicky využívanými kvasinkami (pivovarskými a drožďárenskými), charakterizace primárního a sekundárního metabolismu této vřeckovýtrusné houby.


Ing. Martin Nesvadba, Vinařství Johann W
Reálná aplikace čistých kultur autochtonních kvasinek

Porovnání výhod a nevýhod využití čistých kultur autochtonních kvasinek dodaných společností EPS biotechnology, s.r.o. a komerčně prodávaných preparátů z technologického i senzorického hlediska.


Ing. Ondřej Stejskal, Vinařství Kolby, a.s.
Technologie sur lie a její vliv na senzorický profil vín

Představení technologie školení vín metodou sur lie a senzorické zhodnocení takto připravených vín.


Doc. Ing. Jiří Sochor, Ph.D., Mendelu Brno
Vady a choroby vína

Shrnující přednáška spojující hlavní vady a choroby vín, důvod jejich vzniku a opatření, které je potřeba provést v případě jejich odhalení. Senzorické hodnocení vín s vybranými vadami a chorobami.
Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.
Komplexní řešení projektů R&D s vinařskou tématikou

Komplexní představení projektů řešených v rámci vnitrofiremního (Moravská kvasinka, Vlastní kvasinka) a grantového výzkumu (VINTER, LOWINE, VINIFER, KONSOR, TVINK, NAKI).

V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Pošlete nám zprávu:
jméno
e-mail
text zprávy
OPIŠTE, prosím, kontrolní text v obrázku
Click for new image