PŘEDNÁŠEJÍCÍ A TÉMATA

Doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D., MENDELU v Brně
Sířit či nesířit – to je otázka
 
Úvodní přednáška se věnovala využití oxidu siřičitého v technologii výroby vína, chemických vlastnostech oxidu siřičitého a technologických
postupů, jak lze omezit množství tohoto alergenu ve finálním výrobku.
 
 
RNDr. Zdeněk Habrovanský, Šlechtitelská stanice vinařské Polešovice, s.r.o.
Perspektivy odrůd vyšlechtěných Polešovicích
 
Seznámení posluchačů s historií šlechtitelské stanice v Polešovicích. Představení vyšlechtěných moštových a stolních odrůd, připomenutí
výročí odrůd Sevar (10 let) a Olšava (30 let), degustace vín.
 
 
JUDr. Jiří Mejstřík
Víno jako biblický strom poznání
 
Historicko-faktická přednáška sledující výskyt vína v jednotlivých posvátných spisech a význam symboliky, kterou má v těchto textech víno.
 
 
Lukáš Rudolfský, Vinné sklepy Kutná hora, s.r.o.
Biodynamické vinohradnictví a vinařství
 
Ukázka alternativního přístupu k péči o vinohrad a výroby vína. Připomenutí opomíjených přírodních zákonitostí, biorytmů a vlastností
některých bylin a dalších přírodních materiálů.
Ing. Michal Kumšta, MENDELU Brno
Význam analytické chemie ve výrobě vína
 
Praktický význam jednotlivých chemických a fyzikálně-chemickýách veličin sledovaných při rozborech vína. Způsob jejich stanovení a vypovídající hodnota.
 
 
Ing. Lucia Gharwalová, VŠCHT Praha
Endofyty izolované z révy vinnej a ich vlastnosti prospešné pre rastlinu
 
Izolácia a charakterizácia endofytov je zaujímavá pre vinársky obor vzhľadom na to, že by sa mohli využívať mikrobiálne postreky s endofytnými baktériami, ktoré produkujú látky podporujúce rast svojho hostitela
 
 
Ing. Vít Paulíček, EPS biotechnology, s.r.o.
Komplexní řešení projektů R&D s vinařskou tématikou
 
Komplexní představení projektů řešených v rámci vnitrofiremního (Moravská kvasinka, Vlastní kvasinka) a grantového výzkumu (VINTER, LOWINE, VINIFER, KONSOR, TVINK, NAKI).
Ing. Richard Ježdík, EPS biotechnology, s.r.o.
“Od bobule po lahev“ – Vývoj vinařského konsorcia pohledem biotechnologa
 
První díl ze seriálu přednášek sledující změny v diverzitě vinařských mikroorganismů od vývoje bobule přes jednotlivé agrotechnické zásahy na vinohradu po sklizeň a technologické operace ve sklepě až po finální produkt v lahvi. Tento první díl se věnoval prvotní fázi a to je mikrobiální osidlování vznikající bobule do okamžiku sklizně.
 
 
Ing. Ondřej Šnajdar, EPS biotechnology, s.r.o.
Význam nesaccharomycetních kvasinek ve výrobě vína
 
Představení biotechnologických vlastností nejvýznamnějších zástupců ze skupiny tzv. nesaccharomycetních kvasinek, jejich význam při vinifikačním procesu a ovlivnění senzorického profilu výsledných vín.
 
Ing. Radim Holešinský, EPS biotechnology, s.r.o. a Mendelu v Brně
Využití suchého ledu v technogii vín révy vinné
 
Využití suchého ledu ve vinifikační technologii, konkrétně při přípravě červených a růžových vín. Zhodnocení vlivu tohoto kroku na výsledný produkt z pohledu chemické i senzorické analýzy.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Telefon: 573 034 223
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz