POPULARIZAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Realizace akcí, které mají za cíl vzdělat širší veřejnost je jedním ze základních pilířů společnosti EPS biotechnology již od jejího počátku. V současné době se tyto aktivity diverzifikovaly společně i s výzkumem do vinařské problematiky. Cílem vzdělávací platformy EPS Academy je přivést na jedno místo moravské a české vinařské ikony a realizovat transfer vědomostí a zkušeností s publikem. Věcná náplň jednotlivých seminářů je koncipována tak, aby byli mimo jiné vybráni i přednášející, kteří jsou schopni ukázat i jiný úhel pohledu na danou problematiku. Zároveň semináře dávají prostor studentům postgraduálních programů na vysokých školách spolupracujících s EPS biotechnology. Místa realizace těchto akcí jsou plánována tak, aby zahrnula obě vinařské oblasti. Hlavním cílem těchto vzdělávacích akcí je, aby se v našich moravských a českých vinařstvích vyrábělo dobré víno. Jinými slovy spokojený výzkumník, spokojený vinař a spokojený konzument.

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2020

Vzhledem k aktuální situaci v ČR si dovolujeme oznámit, že jsme až do odvolání zrušili pořádání všech našich společenských a vzdělávacich akcí. O nových termínech vás budeme informovat, jakmile to bude možné.
 
19. 3. EPS ACADEMY MOST: tradiční workshop z naší dílny opět přinese svěží pohled na současná témata z oblasti vína a vinné kvasinky. Prezentovány budou nejen výsledky některých našich výzkumných projektů v této oblasti, ale přivítáme také několik významných vinařství z ČECH - takže se můžeme těšit na skvělou degustaci.
 
14. 5. 2020 KVEVRI DAY: od 16 hod u sídla v Kunovicích budeme otevírat naši KVEVRI amforu. Bude to velké překvapení, místo dřívějších vzorků Tramínu červeného bude jiná odrůra - přijďte ochutnat!

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2019

Ani v roce 2019 nebudeme na slovo skoupí, naopak, připravujeme několik zajímavých akcí. Ve stručnosti:
 
19. - 21. 3. Konference TVIP Huspopeče
 
16. 5. KVEVRI Day Kunovice
 
14. 6. Seminář EPS Academy ve Valticích na téma Víno a kvasinky - podrobnosti ZDE

EPS ACADEMY KUNOVICE 20. 9. 2018

IN VINO VERITAS
 
Další díl z cyklu EPS ACADEMY. Je ve víně pravda? Na toto dávné téma se pokusí odpovědět (kromě mnoha jiných přednášejících) ikony moravského a slovenského vinohradnictví a vinařství Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. a Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

EPS ACADEMY KUNOVICE 31.5. 2018

PROMĚNY VINAŘSTVÍ V ČASE
 
Druhý letošní seminář byl uspořádán v přednáškovém sálu Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích 31.5. Tato EPS Academy, oproti mostecké, byla cílena na posluchače z moravské vinařské oblasti. V rámci věcné náplně byl seminář orientován na problematiky vývoje nových oblastí výzkumu ve vinařství, změny v technologických přístupech, význam tradice v současné době a význam šlechtění vinné révy.

EPS ACADEMY MOST 22.3.2018

VÍNO – VĚDA, HISTORIE, SOUČASNOST
 
První ze seriálu seminářů, uspořádaných v roce 2018, se konal 22.3. v Hotelu Benedikt v Mostě. Vzhledem k místu realizace byla tato akce určena především pro posluchače z české vinařské oblasti. Hlavními tématy byla historie a současnost pěstování révy vinné (Vitis vinifera) nejen na Mostecku, alternativní přístupy při ošetřování vinohradů a výsledky reálné aplikace čistých kultur autochtonních kvasinek.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Telefon: 573 034 223
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz