POPULARIZAČNÍ A VZDĚLÁVACÍ AKCE

Realizace akcí, které mají za cíl vzdělat širší veřejnost je jedním ze základních pilířů společnosti EPS biotechnology již od jejího počátku. V současné době se tyto aktivity diverzifikovaly společně i s výzkumem do vinařské problematiky. Cílem vzdělávací platformy EPS Academy je přivést na jedno místo moravské a české vinařské ikony a realizovat transfer vědomostí a zkušeností s publikem. Věcná náplň jednotlivých seminářů je koncipována tak, aby byli mimo jiné vybráni i přednášející, kteří jsou schopni ukázat i jiný úhel pohledu na danou problematiku. Zároveň semináře dávají prostor studentům postgraduálních programů na vysokých školách spolupracujících s EPS biotechnology. Místa realizace těchto akcí jsou plánována tak, aby zahrnula obě vinařské oblasti. Hlavním cílem těchto vzdělávacích akcí je, aby se v našich moravských a českých vinařstvích vyrábělo dobré víno. Jinými slovy spokojený výzkumník, spokojený vinař a spokojený konzument.

PŘEHLED AKCÍ V ROCE 2019

Ani v roce 2019 nebudeme na slovo skoupí, naopak, připravujeme několik zajímavých akcí. Ve stručnosti:

19. - 21. 3. Konference TVIP Huspopeče

16. 5. KVEVRI Day Kunovice

14. 6. Seminář EPS Academy ve Valticích na téma Víno a kvasinky - podrobnosti ZDE

EPS ACADEMY KUNOVICE 20. 9. 2018

IN VINO VERITAS

Další díl z cyklu EPS ACADEMY. Je ve víně pravda? Na toto dávné téma se pokusí odpovědět (kromě mnoha jiných přednášejících) ikony moravského a slovenského vinohradnictví a vinařství Doc. Ing. Miloš Michlovský, DrSc. a Prof. Ing. Fedor Malík, DrSc.

EPS ACADEMY KUNOVICE 31.5. 2018

PROMĚNY VINAŘSTVÍ V ČASE

Druhý letošní seminář byl uspořádán v přednáškovém sálu Podnikatelského inkubátoru v Kunovicích 31.5. Tato EPS Academy, oproti mostecké, byla cílena na posluchače z moravské vinařské oblasti. V rámci věcné náplně byl seminář orientován na problematiky vývoje nových oblastí výzkumu ve vinařství, změny v technologických přístupech, význam tradice v současné době a význam šlechtění vinné révy.

EPS ACADEMY MOST 22.3.2018

VÍNO – VĚDA, HISTORIE, SOUČASNOST

První ze seriálu seminářů, uspořádaných v roce 2018, se konal 22.3. v Hotelu Benedikt v Mostě. Vzhledem k místu realizace byla tato akce určena především pro posluchače z české vinařské oblasti. Hlavními tématy byla historie a současnost pěstování révy vinné (Vitis vinifera) nejen na Mostecku, alternativní přístupy při ošetřování vinohradů a výsledky reálné aplikace čistých kultur autochtonních kvasinek.

V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Pošlete nám zprávu:
jméno
e-mail
text zprávy
OPIŠTE, prosím, kontrolní text v obrázku
Click for new image