SLUŽBA VÝHODNÁ PRO KAŽDÉHO VINAŘE

Službou Moravská kvasinka vám nabízíme preparát autochtonní kvasinky S. cerevisiae, která byla izolovaná přímo ve vinici tuzemských vinařů a odráží tak autentičnost (terrior) vína z Moravy a Čech.
 
Tento projekt vznikl ve spolupráci EPS biotechnology s.r.o. a Ústavem vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity v Lednici.

O JAKOU KVASINKU JDE

Senzorické projevy hotového vína nejsou ovlivněny pouze geologickou polohou vinohradu a jeho mikroklimatem. Dalším faktorem rozhodujícím o finální podobě vína je mikroflóra hroznu, konkrétně dominující vinařská kvasinka S. cerevisiae. Oproti komerčním preparátům „domestikovaných“ kvasinek služba Moravská kvasinka nabízí autochtonní S. cerevisiae, jenž ovlivňuje strukturu vína, zejména vyváženost jednotlivých elementů jako jsou zbytkový cukr, extrakt, kyseliny a třísloviny. Víno díky Moravské kvasince dosahuje komplexnějšího charakteru.
 
Vyizolované kvasinky byly charakterizovány z hlediska biochemické a technologické aktivity a testovány například na osmotoleranci, etanolovou toleranci a na vliv teploty při fermentaci. Z široké škály kvasinek byly vybrány „ty nejlepší“ reprezentující druhy a podléhaly dalším fermentačním zkouškám, které byly vyhodnocovány také pomocí chemické a senzorické analýzy. Získané výsledky zároveň posloužily jako soupis technologických vlastností pro správné vedení procesu.
 
Moravská kvasinka tak nabízí ještě větší vyzdvihnutí autenticity a originality vašeho vína.

CO ZÍSKÁTE SLUŽBOU MORAVSKÁ KVASINKA

Vinař získá vakuově balený lyofilizovaný preparát dané odrůdové kvasinky, návod na přípravu zákvasu a technologické požadavky na vedení vinifikačního procesu.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Podívejte se na naše aktuální informační letáky, informující o aktuálních službách. Mít vše přehledně, stručně a na jednom místě je k nezaplacení. Podrobnosti najdete také tady, na našem webu.
Pro zobrazení pdf verze letáků v samostatném okně klikněte na obrázky.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz