SLUŽBA VÝHODNÁ PRO KAŽDÉHO VINAŘE

Cílem naší společnosti EPS biotechnology s.r.o. ve spolupráci s Ústavem vinohradnictví a vinařství Mendelovy univerzity v Lednici je izolace, popis a charakterizace kvasinky izolované přímo ve vinici tuzemských vinařů. Takto izolovaná kvasinka odráží autentičnost (terroir) vína z Moravy a Čech.

Výsledkem celého procesu je balení vaší vlastní lyofilizované kvasinky. Co je ovšem nejdůležitější? Díky uchování kultury ve sbírce naší společnosti jsme pro vás připraveni na požádání vyrobit potřebné množství vlastního preparátu.

O JAKOU KVASINKU JDE

Víno je staré téměř jako lidstvo samo. Avšak ještě v nedávných dobách lidé netušili, jak a proč dochází k přeměně hroznové šťávy ve víno. Neznali mikroorganismy a tudíž ani vinařskou kvasinku Saccharomyces cereviseae.

Mikroorganismy z hroznů spolu s geologickým původem a mikroklimatem vinohradu ovlivňují strukturu vína a zejména vyváženost jednotlivých elementů jako jsou zbytkový cukr, extrakt, kyselina a třísloviny. Vinařská kvasinka je mezi mikroorganismy nekorunovaných králem z hlediska délky využívání její schopnosti při přerodu vinného moštu ve víno.

Z vědeckého hlediska je vinařská kvasinka Saccharomyces cereviseae jednobuněčný mikroorganismus o velikosti  5 - 10 µm řazený mezi vřeckovýtrusné houby, který se rozmnožuje pučením. Tato kvasinka je schopna bez přístupu vzduchu přeměňovat cukry na alkohol. Z tohoto důvodu je nedílnou součástí výroby kvašených nápojů.

JAK ZÍSKAT VLASTNÍ KMEN KVASINKY

Vzorek hroznů (do 20kg) vylisujeme pomocí mobilního lisu přímo ve vinohradu tak, aby se předešlo nežádoucím vlivům, které mohou být způsobeny transportem. V laboratoři pak proběhne mikrovinifikace (simulace kvasného procesu v malém objemu). Následně se pomocí izolačních technik získá kvasinka Saccharomyces cereviseae, která je posléze otestována z hlediska technologických parametrů. Testování zahrnuje rychlost rozkvášení, osmotoleranci, toleranci k SO2, maximální koncentraci vyprodukovaného alkoholu.

CO ZÍSKÁTE SLUŽBOU MORAVSKÁ KVASINKA

Díky vlastní kvasince můžete každý rok nabídnout svým zákazníkům vína, která si oblíbili. Vína, která nesou pečeť vaší vinice, vašich rukou. Vaše jedinečná vína.

Nechcete čekat na izolaci vaší vlastní kvasinky? Potřebujete ihned vyzkoušet, jak celý proces funguje? Podívejte se na nabídku kvasinek, které jsme již získali z moravských vinohradů a jsou obratem k dispozici!

V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Pošlete nám zprávu:
jméno
e-mail
text zprávy
OPIŠTE, prosím, kontrolní text v obrázku
Click for new image