ANALÝZY VÍN

Současné vyspělé technologie zpracování vína vyžadují pečlivé provádění kontrolních analýz, a to v každém kroku jeho výroby. Díky nejmodernějším přístrojům dokážeme stanovit základní parametry při výrobě vína od moštu až po hotový produkt.
 
Zkušební laboratoř společnosti EPS biotechnology, s.r.o. nabízí rozbory v souladu s OIV metodami (v rozsahu akreditace) a souběžně i běžné analytické rozbory vína a moštu, v neposlední řadě pak určení stability vína včetně dávky bentonitu.
 
Na konci roku 2021 naše laboratoř získala osvědčení o akreditaci dle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018, díky kterému můžeme provádět rozbory pro SZPI.

PROVOZNÍ DOBA

Pondělí – pátek
7:00 – 15:00 hodin

VEDOUCÍ LABORATOŘE

Ing. Monika Buchtíková
Tel. +420 731 769 341
+420 733 123 781
laborator@epsbiotechnology.cz

NABÍDKA ROZBORŮ VÍNA V ROZSAHU AKREDITACE

• Stanovení obsahu skutečného alkoholu po destilaci hydrostatickými váhami a celkového alkoholu výpočtem z naměřených dat
    • Stanovení celkových kyselin potenciometricky
    • Stanovení těkavých kyselin titračně po destilaci
    • Stanovení volného a celkového oxidu siřičitého titračně po destilaci
    • Stanovení relativní hustoty vína hydrostatickými váhami a stanovení bezcukerného extraktu výpočtem z naměřených dat
    • Stanovení D-glukózy, D-fruktózy a sacharózy enzymaticky se spektrofotometrickou detekcí

DALŠÍ NABÍDKA ROZBORŮ VÍN A MOŠTU

        • FTIR analýza
        ◦ Stanovení alkoholu
        ◦ Stanovení organických kyselin včetně kyseliny octové
        ◦ Stanovení cukrů (glu+fru+sach)
        ◦ Stanovení glycerolu
        ◦ Stanovení cukernatosti
 
    • Stanovení kyseliny jablečné a mléčné enzymaticky
    • Stanovení pH potenciometricky
    • Stanovení asimilovatelného dusíku (YAN)
• Stanovení bílkovinné stability a určení dávky bentonitu turbidimetricky
    • Stanovení kapalinovou chromatografií (HPLC)