PRÉMIOVÁ SLUŽBA PRO NÁROČNÉ VINAŘE

Kromě Moravské kvasinky nabízíme i prémiovou službu, která je určena pro náročné producenty vína. Vlastní kvasinka tvoří pomyslný vrchol pyramidy našich služeb a produktů pro vinaře.
 
Díky této službě máte v rukou unikátní preparát vinařské kvasinky, která je spojená s vaším vinohradem a pomáhá tak dotvářet terroir vín v jeho komplexním pojetí.

JAK ZÍSKÁTE VLASTNÍ KVASINKU?

Prvním a velice důležitým předpokladem pro zisk autentického kmene kvasinky Saccharomyces cerevisiae je charakter vinohradu, který by měl být homogenní, kompaktní, se středním stáří keřů révy vinné. Po prospekci vinohradu našimi odborníky bude provedeno vytipování míst vhodných k odběru reprezentativního vzorku hroznů v období sklizňové zralosti.
 
Odebrané hrozny budou pomlety a vylisovány přímo v daném vinohradu za využití mobilního lisu. Získaný mošt je následně přepraven do laboratoří EPS biotechnology, kde po spontánní fermentaci je izolována dominantní kvasinka S. cerevisiae. Tato kvasinka je následně podrobena testům, které mají za cíl ověřit její technologické vlastnosti (osmotolerance, etanolová tolerance, SO2 tolerance a vliv teploty na fermentaci). Na závěr je kvasinka, která splňuje daná kritéria kultivována v bioreaktoru a konzervována pomocí lyofilizační metody. Vinař obdrží vakuově zabalený lyofiliziovaný preparát Vlastní kvasinky.

ZÍSKÁ VINAŘ OPRAVDU VLASTNÍ KVASINKU?

Často se setkáváme s otázkou zda můžeme zaručit, že izolovaná kvasinka, kterou vinaři připravíme je opravdu ta “Vlastní“ a nejedná se o kvasinku přinesenou špačky z jiných oblastí.
 
Důležité je si definovat pojem Vlastní kvasinka. Jedná se o kvasinku S. cerevisiae, jenž je trvalejší součástí biologického společenství mikroorganismů daného vinohradu. Tato kvasinka mohla být kdysi v minulosti přinesena na lokalitu stěhovavým ptactvem, ale pokud se dokázala adaptovat na dané podmínky a podařilo se jí včlenit do tohoto společenství, stala se kvasinkou vlastní. Problematika mikrobiologických společenstev a jejich diverzity je opravdu složitá a věnuje se jí řada výzkumných pracovišť po celém světě.
 
Abychom výše zmíněnou domněnku eliminovali, vytvořili jsme řadu procesních kroků, prostřednictvím kterých získáme pro vinaře dominantní kvasinku S. cerevisiae.
 
· Ne každý vinohrad je vhodný pro izolaci Vlastní kvasinky – prospekce lokality naším zaměstnancem.
 
· Realizujeme plošný odběr reprezentativního vzorku hroznů révy vinné - eliminace náhodného získání kvasinky s minoritním zastoupením v rámci celé vinice.
 
· Zpracování hroznů přímo ve vinici – eliminace konataminace vzorku cizí mikroflórou např. ze sklepního hospodářství.
 
· Izolace dominantní kvasinky S. cerevisiae, až po dokončení spontánní fermentace v laboratoři EPS biotechnology. Prostřednictvím auto - regulace kvasného procesu dochází k eliminaci biologické aktivity jednotlivých kvasinek a bakterií. Aktivní zůstává dominantní kvasinka.

CO ZÍSKÁTE SLUŽBOU VLASTNÍ KVASINKA

Díky vlastní kvasince můžete každý rok nabídnout svým zákazníkům vína, která si oblíbili. Vína, která nesou pečeť vaší vinice, vašich rukou.
 
Neváhejte nás kontaktovat!

CENOVÁ NABÍDKA

Z předchozího textu už víte téměř vše o Vlastní kvasince. Aby byly informace úplné, je potřeba znát i kalkulaci finanční náročnosti. Pojďme přímo na to.
 
Za odběr a izolaci vaší unikátní kvasinky účtujeme 9.500,- Kč bez DPH.Cena za uchování izolátu kvasinky činí 1.000,- Kč bez DPH za rok.
 
Pro výrobu Vlastní kvasinky jsme vybaveni dvěma reaktory. Díky tomu není problém v menším reaktoru vyrobit 0,3 - 0,6 kg preparátu a ve větším 3 - 6 kg (nebo jejich násobky).
 
Výroba 1000 g  preparátu Vlastní kvasinky stojí 4.339,- Kč bez DPH.

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Podívejte se na naše aktuální informační letáky, informující o aktuálních službách a cenách. Mít vše přehledně, stručně a na jednom místě je k nezaplacení. Podrobnosti najdete také tady, na našem webu. Pro zobrazení pdf verze letáků v samostatném okně klikněte na obrázky.
V Pastouškách 205
686 04 Kunovice
Telefon: 573 034 223
e-mail: laborator@epsbiotechnology.cz